IEC 61850 Profile

Latest news, updates and comments on IEC 61850 profile in Russia.

Recently Updated LN Types

ECAPTUF
Namespace: RU61850:2020A  |  LN Class: PTUF  |  Updated on: 30 October 2023

АЧР

LPHD_1
Namespace: FGC61850:2020A  |  LN Class: LPHD  |  Updated on: 18 October 2023

Информация о физическом устройстве

GAPC_1
Namespace: FGC61850:2020A  |  LN Class: GAPC  |  Updated on: 5 October 2023

Сброс блокировки ГЗ, ТЗ

Recently Added LN Types

1_PFRC
Namespace: FGC61850:2020A  |  LN Class: PFRC  |  Updated on: 31 October 2023

Защита по скорости изменения частоты 6-35 кВ

1_PTOF
Namespace: FGC61850:2020A  |  LN Class: PTOF  |  Updated on: 31 October 2023

ЧАПВ

1_PTUF
Namespace: FGC61850:2020A  |  LN Class: PTUF  |  Updated on: 30 October 2023

АЧР

LN Classes

Added:
PSOF
Функции опробования
FGC61850:2022A
ATNK
Автоматика пожарного резервуара
FGC61850:2022A
APMP
Автоматика пожарного насоса
FGC61850:2022A
Updated:
PTOV
Защита от превышения напряжения
FGC61850:2022A
PDHF
Направленная ВЧ защита
RU61850:2017A
PDHF
Направленная ВЧ защита
FGC61850:2020A

Comments

View all